logo

Profesjonalna
Wycena nieruchomości.

 • wycena lokali mieszkalnych
 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • wycena nieruchomości komercyjnych ( generujących lub mogących generować dochód )

Wycena lokali mieszkalnychlokalu użytkowego, wycena domu, wycenia działki...

picture

Proces wyceny poprzedzony jest wizją lokalną, analizą rynku, oceną zużycia fizycznego i funkcjonalnego. Wyceny nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i przemysłowych dla celów zabezpieczenia kredytów bankowych, ubezpieczeniowych, leasingowych oraz windykacyjnych.

Wycena nieruchomościgruntowych, komercyjnych, rolnych i leśnych...

picture

Określimy wartość nieruchomości jako środków trwałych w budowie, działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w tym wycenę niedokończonych prac budowlanych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji i obmiaru wykonanych robót.

Wycena maszyn i urządzeńmaszyny i urządzenia wszelkich branż i typów..

picture

Specjalizujemy się w wycenie maszyn i urządzeń a także linii technologicznych. Celem wycen może być określenie wartości środków trwałych, określenie wartości składników majątku dla potrzeb przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości, likwidacji, zabezpieczenie majątkowe kredytu bankowego, leasingu lub pożyczki.

Cezary Wyrwa, 58-150 Strzegom, ul. Zielona 16, tel. 501 567 155, e-mail: cwyrwa@wp.plFirma świadczy swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, banków, urzędów administracji państwowej i samorządowej, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Ponadto jestem biegłym sądowym, przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy, w zakresie wyceny nieruchomości.

Specjalizuję się w określaniu wartości rynkowej, odtworzeniowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży nieruchomości:

 • dla celów kredytowych,
 • dla celów negocjacji ceny,
 • dla celów sprawozdań finansowych,
 • związane ze spadkami, podziałami majątku itp.,
 • związane z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych,
 • dla celów odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • dla celów rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości,
 • na potrzeby indywidualnego inwestora

a także w wycenie praw związanych z nieruchomościami:

 • służebność przesyłu,
 • służebność gruntowa (w tym drogi koniecznej),
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie.Jestem członkiem Wrocławskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wykonywanymi czynnościami zawodowymi zawartemu z firmą PZU SA.

Jestem rzeczoznawcą majątkowym, nr uprawnień zawodowych 5447.
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie określania wartości nieruchomości.
Mogę określać ( wyceniać) wartość różnego rodzaju nieruchomości dla różnych celów.


Nieruchomości Strzegom - sprzedaż, wynajem nieruchomości w StrzegomiuPodstawę moich działań zawodowych stanowią zasady określone przez przepisy prawa, standardy zawodowe oraz etykę zawodową. Należą do nich:

- rzetelność, staranność i bezstronność dokonywanych wycen i opracowań

- zachowanie tajemnicy zawodowej w stosunku do informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu i nieprzekazywanie ich osobom trzecim

- stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

“Wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdej wyceny lub opinii i są zależne od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia.”

Rzeczoznawca Majątkowy - CEZARY WYRWA
58-150 Strzegom ul. Zielona 16
NIP: 884 111 1883  REGON: 021927700     
  +48 501 567 155   e-mail: cwyrwa@wp.pl   Siedziba firmy